گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1598
تاریخ ثبت 1439/02/15
رعایت طهارت در استخاره

سلام علیکم آیا می توان بدون وضو استخاره گرفت و آیا به این نوع استخاره می توان اعتماد کرد ؟ با سپاس التماس دعا
هوالعلیم
باید با طهارت باشد.