گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 16
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم موسیقی باتوجه به آیات قرآن

با سلام حکم گوش دادن به موسیقی را با ادله قرآنی را خواستارم یعنی آیاتی در این مورد را دراختیار بگذارید با تشکر
هوالعلیم
در قرآن آیه ای نداریم ولی در روایات از بعضی از آیات به عنوان آلات موسیقی تفسیر شده است.