گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1601
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت حرمت تغییر جنسیت.

بسم اللة الرحم الرحيم
با سلام حضرت آية اللة حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني
باتوجه به اين كه اينجانب دريكي از كشورهاي اروپازندگي ميكنم و تعدادي از مردم اين كشور نياز به اين جواب روشن (كد:40838 تغییرجنسیت ) حضرتعالي دارند لذا خواهشمندم اجازه دهيد اين حقير اين سؤال را به زبان انگليسي ترجمه و به عزيزان تقديم دارم.
هوالعالم
ايرادي ندارد.
بلی اگر مقصود از تغییر جنسیت اینست که مرد را واقعا به زن و بالعکس تبدیل کنند،این قطعا حرام می باشد.
دلیل بر این مطلب علاوه بر تصریح آیه شریفه که تغییر خلقت مورد نهی پروردگار است ،این است که خدای متعال نفوس بنی آدم را بر اساس معیار و فطرت مشخصی در زن و مرد متفاوت قرار داده است
و هرکدام از آنها بر اساس آن فطرت و خصوصیات ذاتی و صفات مرشده در نفس خود، می توانند مراتب کمالی را طی کنند و اگر هرکدام از این دو بخواهند بجای دیگر بنشیند و امور دیگری را انجام دهد،قطعا به مرتبه کمال نخواهند رسید و خلقت آنان ناقص خواهد ماند.
بدین لحاظ است که خدای متعال بر اساس خلقت بالغه خود برای هرکدام از دو طائفه مرد و زن دو تکلیف جدا وضع نموده است و این تکالیف،تکالیف اعتباری و من درآوردی نیست که در زمانی به نحوی و در زمانی به نحو دیگری باشد، از اول خلقت حضرت آدم تا وقتی بشری در دنیا زندگی می کند تکلیف زن و مرد بر همان اساس و معیاری است که بوده و خواهد بود و گذشت زمان و اختلاف دنیا در این مسئله موجب تفاوتی نخواهد شد.
بر این اساس تغییر جنسیت باعث خواهد شد که هرکدام از این دو جنس خلقت، از مسیر تعیین شده فطری و سرشت به ودیعه نهاده الهی منحرف گردد.

سؤالات مرتبط