گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1602
تاریخ ثبت 1439/02/15
قمه زنی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام.نظر حضرت آقا در مرد قمه زدن در روز عاشورا و شهادات دیگر ائمه علیهم السلام چیست؟با تشکر
هوالعلیم
از آنجا که بنابر مصالحی انجام این عمل در ایران ممنوع شده است مناسب است از انجام آن خودداری گردد.