گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1603
تاریخ ثبت 1439/02/15
قمه زنی

سلام علیکم:
باتشکر از حضرتعالی استدعا دارد بفرمایید آیا قمه زنی برای سیدالشهدا
علیه السلام جایز است یا خیر؟باتوجه به اینکه برخی ازپزشکان آنرا حجامت سر میدانند
هو العالم
البته همانطور که خود اشاره کردید این خود نوعی حجامت است. ولی دربارۀ این موضوع نسبت به عزاداری سید الشهداء علیه السلام این بنده توصیه ای از بزرگان طریق و اهل معرفت نشنیده ام. واللَه العالم