گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1608
تاریخ ثبت 1439/02/15
گوش دادن به صدای قاریان سنی

سلام علیکم لطفا بفرمائید آیا گوش کردن به صدای قاریان سنی مذهب اشکال دارد ؟ مانند احمد العجمی و ...(باتوجه به اینکه در دل ایشان مهری از ائمه اطهار سلام اللَه علیها وجود ندارد)
هوالعلیم
خیر