گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1612
تاریخ ثبت 1439/02/15
نوشتن نام ائمه روی غذاها

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نظر شما راجع به نوشتن اسامي ائمه عليهم السلام و خداوند روي شله زرد و مواد خوراكي(نظیر آش و...) چيست؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
اشکالی ندارد.