گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1619
تاریخ ثبت 1439/02/15
برداشتن خاک قبور أئمه و استشفا به آن

سلام علیکم و رحمت اللَه برداشتن خاک قبور أئمه و خوردن به نیّت استشفا چه حکمی دارد برداشتن خاک قبور أئمه و اولیااللَه و ریختن آن در قبر چه حکمی دارد ؟
هوالعلیم
آنچه مأثور است فقط تربت سیّد الشّهداء علیه السّلام می باشد.