گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 162
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراتب معرفت امام علیه السلام

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در بعضي از زيارات، وارد شده زائرا عارفا بحقكم. اين مطلب را امام معصوم فرموده كه عارف به امام هاي قبل از خود بوده. ما كه عارف به امام نيستيم؛ آيا دروغ است كه من كه پايين ترين معرفت را به امامم ندارم در زيارت ايشان اينچنين بگويم؟لطفا مرا راهنمايي بفرماييد.باتشکرفراوان.
هوالعلیم
هر فرد به میزان سعهی وجودی و مقدار ادراک وفهم خود با امام علیه السلام گفتگومیکند و مراتب معرفت متفاوت است. قطعا معرفت اولیای الهی نسبت به امام را افراد دیگر ندارند، ولی این دلیل نمیشود که همان مقدار معرفت اندک را نیز نادیده بگیریم و بگوییم ما اصلا شما را نمیشناسیم.