گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1620
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقلّب

با سلام.اینجانب دردوران تحصیل باتوجه به شرایط سختی که داشتم برای کسب نمره قبولی گاهی درامتحانات تقلب میکردم.باتوجه به این شرایط اکنون که سر کار میروم و مدرک من در حقوقم موثر است1 پولی که میگیرم چه حکمی دارد .2 چیزهایی که با این پول در گذشته بدست اورده ام چه حکمی دارد با توجه به اینکه کارهای دیگری هم انجام میدادم و اکنون امکان جدا سازی و محاسبه اموال وجود ندارد.3 همچنین اگر بخواهم ادامه تحصیل بدهم یعنی از فوق دیپلم به لیسانس در این حالت چه کار باید بکنم.با تشکر
هوالعلیم
1 اگر چنانچه میزان بازدهی شما در اشتغالی که دارید مطابق با میزان توقّع مدرکی است ایرادی ندارد.
2 پاسخ از مطلب گذشته معلوم می شود.
3 ادامه تحصیل ایرادی ندارد.