گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1621
تاریخ ثبت 1439/02/15
پاپیون

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام آیا پاپیون فقط وقتی بعنوان کراوات استفاده شود اشکال دارد؟ آیا روی کیف یا کفش یا مثلا گلسر دختر بچه ها هم ایراد دارد؟ یعنی حرام است؟
هوالعیم
در هر جا که باشد حرام است.