گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1623
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود مشارکت

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم , با عرض احترام و خسته نباشید:
الف) خانمی قبل از ازدواج در شرکتی مشغول بکار بوده است و بدرخواست مدیریت آن شرکت مبلغی را بعنوان سرمایه گذاری به مدیریت تحویل میدهد وبا رضایت خود آنها ماهانه مبلغی ثابت دریافت میکرده است ( البته ایشان از حکم مسئله آگاهی نداشته است ) در حال حاضر حکم ایشان چیست ؟
ب) اگر خانمی مبلغی را به عنوان سرمایه کاری و با تاکید بر شریک شدن در سود و ضرر سرمایه گذاری به همسرش بدهد و مبلغی ثابت بصورت علی الحساب ماهانه دریافت دارد و در پایان هر سال دو طرف بر کم و زیاد بودن سود به دست آمده یکدیگر را حلال کنند . 1 آیا این طریق معامله حکم رباء دارد ؟ 2 در صورتی که همسر بر اثر تعداد معاملات نتواند به طور مشخص و دقیق مبلغ سود و زیان را محاسبه نماید آیا درصورت گذشت دوطرف این سود شامل رباء میشود؟
هوالعلیم
1 اشکال ندارد.
2 ایراد ندارد.
3 مصالحه کنند.