گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1625
تاریخ ثبت 1439/02/15
درآمد و سود پول

من می خواهم مبلغ 4 میلیون تومان برای کار به کسی بدهم و او ماهانه مبلغ 180 هزار تومان به من بدهد میخواستم بدانم از نظر شما ایرادی ندارد
هو العالم
این معامله در تحت مضاربه شکل میگیرد و باید سود و زیان مشخص شود. بنابراین الزام شخص به پرداخت این مبلغ اشکال دارد