گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1626
تاریخ ثبت 1439/02/15
سود اوراق مشارکت بانک

با سلام من از بانک اوراق مشارکت گرفتم با سود 15% سالیانه آیا این سود رباست؟ اگر هست میتوانم بخشی از آن را انفاق کنم؟با تشکر
هوالعلیم
اگر اوراق مشارکت طبق ضوابط شرع ارزیابی گردد ایرادی ندارد.