گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1627
تاریخ ثبت 1439/02/15
سود مشارکت

با سلام یک فرد بنگاه دار از بنده مبلغ پنج میلیون گرفته تا در معاملات ملک استفاده کند و از سود معاملات مبلغ مشخصی ماهانه به بنده بدهد این پول ماهانه چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.