گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1631
تاریخ ثبت 1439/02/15
امور مربوط به بانک

سلام علیکم. آیا بانک ( و کارهایی که در آن اعم از سپرده گذاری و سود دهی و سرمایه گذاری و ... می شود) از نظر اسلام مشروعیت دارد؟
هوالعلیم
اگر معاملات بانک بر اساس قوانین شرع باشد صحیح است و الّا خیر.