گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1635
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دریافت ما به التفاوت در اختلافات مالی

سلام علیکم و رحمة اللَه بعد از خرید خانه متوجه شدیم که چند متر از آن در طرح میباشد اگر بعد از شکایت ، قاضی حکم بر پرداخت جریمه توسط فروشنده نمود.، 1 آیا پولی که فروشنده میدهد حلال است؟ 2 اگرفروشنده اعلام کند که راضی نیستم چطور؟ این پول حلال است؟ باتشکر
هوالعلیم
1ـ چنانچه جریمه با ما به التفاوت عرفی یکسان باشد اشکالی ندارد گرچه بگوید راضی نیستم.