گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1637
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود اوراق مشارکت

سلام علیکم در سایت خواندم خرید و فروش اوراق مشارکت بانکها اشکال ندارد ولی قبلا از بعضی از رفقا شنیده بودم که حرام است. با توجه به اینکه اوراق مشارکت دارای سود می باشد آیا خرید این اوراق اشکال دارد؟ آیاحکم سود تعلق گرفته به این اوراق نیز دارای اشکال است؟
هوالعلیم
ایرادی ندارد.