گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 164
تاریخ ثبت 1439/02/15
خودكشي و شب اول قبر

با سلام
1. افرادي از مسلمانان كه خودكشي مي كنند در برزخ داراي چه حالتي هستند؟
2. شب اول قبر از موقع دفن ميّت شروع مي شود يا اينكه مثلا اگر صبح ميّت را دفن كنند شب آن روز شب اول قبرش ناميده مي شود؟
3.چرا «شب» اول قبر گفته مي شود با توجه به اينكه عالم برزخ عالم مجرّدات است.
ممنون
هوالعلیم
1 گرفتار عذاب هستند.
شب اوّل قبر اوّلین شبی است که شخصی از دنیا می رود چه اینکه او را دفن کنند یا نکنند و بواسطۀ ارتباط عالم ظاهر با عالم مثال در شب ظهور پیدا می کند زیرا در عالم مثال نیز روز و شب وجود دارد.