گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1641
تاریخ ثبت 1439/02/15
خريد و فروش چك اشخاص ديگر

ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما مرجع عزيز. بفرماييد خريد و فروش چك اشخاص ديگر، با قيمت كمتر به شخص ثالث چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
اشکال دارد.