گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1643
تاریخ ثبت 1439/02/15
خرید اجناس از شهرهای مرزی

سلام علیکم ، می خواستم بدانم خرید اجناس بصورت عمده (از قبیل پوشاک و لوازم خانگی) از شهرهای مرزی ایران مثل شهر بانه و فروش در شهر تهران اشکال دارد یا نه ؟
زیرا در این شهر ها اجناس اکثرا بصورت قاچاق وارد کشور می شوند و به همین دلیل قیمت پایین تری دارند .
هوالعلیم
باید طبق قوانین حکومت اسلام عمل نمود.