گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1644
تاریخ ثبت 1439/02/15
خرید و فروش امتیاز وام مسکن

با سلام
خرید و فروش امتیاز وام مسکن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
آیا حلال است یا حرام
هوالعلیم
چنانچه پرداخت وام به شخص مستحق باشد جائز نیست آنرا واگذار کرد.