گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1647
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرط در معامله

سلام علیکم
1 شخصی خانه ای را خریده و پول آنرا کاملا پرداخته است ولی با فروشنده شرط کرده که تا یکسال هرگونه خرابی و اشکالی پیدا کرد، تعمیرات به عهده فروشنده است. مانند لوله های آب و فاضلاب و کولر و غیره. آیا این شرط صحیح است؟
2 حسن بصری چه شخصیتی بوده است؟ آیا از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است؟
هوالعلیم
1 بلی صحیح است.
2 راجع به حسن بصری قبلاً پاسخ داده شده است.