گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1649
تاریخ ثبت 1439/02/15
فروش وسایل ماهواره

سلام
من الکتریکی دارم .
ایا فروختن وسایل ماهواره حرام است
هوالعلیم.
فروش این لوازم برای استفاده ی حرام و گناه اشکال دارد.