گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1654
تاریخ ثبت 1439/02/15
گوئيست

سلام عليكم ، شركتهاي هرمي بنام گوئيست (گلد گوئيست سابق ) در تهران فعاليت ميكنندكه بايد در ابتدا مبلغي را به حساب كمپاني اصلي واريز كنيم و بتوانيم دو نفر را بعنوان زير شاخه معرفي نماييم تا آنها نيز همان مبلغ را واريز نمايند و دو نفر ديگر را معرفي نمايند و به همين ترتيب الي ماشاءاللَه افراد معرفي و پول واريز نمايند. در ضمن نفر اول بعد از معرفي دو نفر ميتواند 1/8 مبلغ را دريافت نمايد و به ترتيب هرچه افراد بيشتري را معرفي نمايد ميتواند پول اوليه خود را بدست بياورد و بعد از آن به سود پول خود برسد كه به اذعان آنها به پول سرشاري ميرسند. حال ميخواستم خواهش كنم نظر جنابعالي درمورد فعاليت در اين شركتها را بفرماييد .با كمال تشكر
هوالعلیم
اشکال دارد.