گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1661
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان سود متعارف

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام
مغازه داران (خار و بار فروشی یا لوازم التحریر و ...) به چه مقدار می بایست بر روی اجناس خودشان سود بکشند؟

بسیار ممنونم
هوالعلیم
به مقدار متعارف اهل دیانت، نه به میزان متعارف سایر افراد.