گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1662
تاریخ ثبت 1439/02/15
حساب سپردۀ طلا

با سلام و احترام يكي از بانك‌ها، حساب سپردۀ طلا براي مردم باز مي‌كند، به اين نحو كه شخص، مثلاً مبلغي به قيمت 5 گرم طلا نزد بانك مي‌گذارد و بطور فرض حدود يك ماه ديگر – اگر بخواهد به قيمت روز طلا (خواه قيمت طلا افزايش و خواه كاهش يافته باشد)، پول 5 گرم را به او تحويل مي‌دهند. حكم اين سپرده‌گذاري چيست؟ با تشكر
هوالعلیم
ایرادی ندارد.