گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1665
تاریخ ثبت 1439/02/15
گرفتن وام از بانکهای خارجی

سلام علیکم
نظر حضرت عالی در مورد استفاده از وام های بزرگ با سود کم از بانکهای خارجی جهت خرید تجهیزات کاری چیست؟
التماس دعا
هوالعلیم.
پرداختن ربا به بانکهای خارجی حرام است