گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1667
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام بانکی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
سؤال بنده در مورد وام بانکی میباشد که بدون سود و بهره بوده و تنها کارمزد بانکی در پایان سال قابل پرداخت است که متناسب با تورم میباشد.
حال سؤال بنده این است که بانکی که وام را پرداخت میکند شرایطش این است که مبلغی را باید در حساب خود قرار داد تا بعد از سه ماه همان مبلغ خود شما را به شما وام دهند و شما توانایی برداشت اصل پول خود را نیز دارا میباشید.
برای مثال با واریز سه میلیون تومان، یک وام سه میلیون تومانی به شما داده میشود.
آیا این وام متناسب با موازین اسلامی بوده و یا ربا میباشد؟
شرط سپردهگذاری اگر برای استفاده از پول و استحصال منافع آن باشد اشکال دارد و اگر برای واگذاری به دیگران باشد بلامانع است.