گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1668
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام بدون بهره

سلام غرض از مزاحمت بنده در مسئله ای به مشکل برخورده ام و استدعای مساعدت دارم یکی از موسسه های مالی و اعتباری مبلغی که در حساب میگذارید برای وام را بعد سه ماه همان مبلغ موجود در حساب را به شما به صورت وام پرداخت مینماید و شما میتوانید به مبلغ داخل حساب خود نیز دسترسی داشته باشید آیا این وام مطابق با موازین اسلامی میباشد یا خیر؟ در ضمن این وام بدون بهره میباشد.
هوالعلیم
اگر صورت مسئله این چنین باشد ایرادی ندارد.