گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1669
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام خود اشتغالی

با سلام خدمت حضرت آیه اللَه طهرانی مد ظله من از محبین مرحوم آقا هستم و چند سالی ست که با ایشان و کتب ایشان آشنا شده ام سؤالی داشتم از شما نسبت به این وام های صندوق مهر رضا که به عنوان کارمزد یا سود 4 درصد پرداخته میشود مثلا یکی از بستگان وامی از این صندوق گرفته بود به میزان 6 میلیون تومان که در عرض 4 سال باید مبلغ 7 میلیون و دویست هزار تومان بپردازد یعنی یک میلیون و دویست هزار تومان به عنوان سود که آیا این مقدار به اندازه میزان افت ارزش پول محسوب میشود یا بیش از آن است؟ چون در جایی از قول یکی از آقایان خوانده بودم که سود زیر 4 درصد را جایز شمرده بودند. سؤال دیگرم از خدمت شما اینکه با توجه به حدیثی که از حضرت علی علیه السلام خطاب به امام مجتبی علیه السلام داریم که فرمودند: و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللَه حرا ... آیا مراجعه به برخی افراد برای انجام برخی امور مثل اشتغال که متضمن برخی ایجاد حس خجلت و حقارت در برابر آنها در انسان میشود نیز جزو این روایت شریف میباشد؟ با اصرار خانواده در مورد این دو موضوع( وام و مراجعه به افراد چه کنیم؟) با تشکر و امید توفیق برای حضرتعالی.
هوالعلیم
میزان افت ارزش مالی به تشخیص اهل خبره در بازار معین می شود و بنده اطلاعی ندارم.
1 اگر مراجعه به افراد موجب تحقیر انسان شود مشمول این حدیث خواهد بود.