گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 167
تاریخ ثبت 1439/02/15
اوامر امتحانیه

فرق بین اوامر ابتلائیه با امتحانیه چیست ؟در این که فرموده بودید که امر به حضرت ابراهیم ابتلائیه بوده نه امتحانیه من برداشتم این بود که یعنی حضرت دارای سعه ای بوده اند که اقتضا میکرده چنین امری یعنی ذبح فرزند به ایشان شود و امور امتحانیه برای کسانی است که به این سعه نرسیده اند میخواستم ببینم برداشت حقیر صحیح است یا نه؟
هوالعلیم
فرقی ندارد.