گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1672
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام مشروط

بسم ‌اللَه الرحمن الرحيم باسلام و احترام آيا دريافت وام به عنوان وام كمك هزينه اجاره بهاء مسكن از محل كار، وامي كه بدون سود به كاركنان اعطاء مي‌شود در صورتي كه مستأجر نباشي و مي‌بايست از آژانس‌هاي مسكن قولنامه تهيه شود، جايز است.
هو العالم در این فرض باید رأی و موافقت مسئولان لحاظ شود.