گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1674
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام های بدون سود به شرط سپرده گذاری چند ماهه

سلام علیکم یکی از موسسات مالی و اعتباری مبلغی را که بابت پرداخت وام دریافت میکند را طی چند ماه نگهداشتن، وامی معادل همان مبلغی که در حساب گذاشته اید را به شما میپردازد بدون سود! و شما قادر به برداشت حساب خود نیز میباشید.
آیا طبق موازین اسلامی این وام که سودی را برای بانک به همراه ندارد و تنها آن چند ماهی که مبلغ موجود در حساب است را با آن کار میکند ربا محسوب میشود یا ایرادی ندارد؟ ممنون از پاسخگوییتان/ همانطوری که ما را از گمراهی نجات میدهید خداوند شما از اولیای الهی قرار دهد
هوالعلیم
نگه داشتن پول و کار کردن با آن علاوه بر اصل مال ربا محسوب می شود مگر اینکه این میزان صرفاً جهت سدّ مصارف و جبران مخارج به حساب آید.