گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1676
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از دف در مجالس عروسی

سلام. 1 آیا حرمت موسیقی که فرموده اید هر صدایی که از آلات موسیقی و یا وسیله ای که همان لحن را بوجود آورد حرام است شامل دف و دایره در مجالس عروسی می شود یا نه؟ 2 آیا شنیدن آواز و صدای زن برای زنان اشکال دارد؟
هوالعلیم
1ـ خیر.
2ـ خیر.