گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1677
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از دف در مجالس عید الزهراء

با سلام آیا دف زدن در مراسم عید الزهرا اشکال دارد؟
هوالعلیم
بهتر است استفاده نشود، اما حرام نیست.