گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1678
تاریخ ثبت 1439/02/15
استماع موسیقی

سلام من آدم تنهایی هستم و علاقۀ شدیدی به آهنگ دارم و افسردگی دارم ولی وقتی آهنگ گوش می دهم آرام میشوم و تنهایی را کمتر احساس میکنم ولی بیشتر آهنگهایم زیاد غیرمجاز نیست یا وقتی خودم هستم با آهنگهای شاد میرقصم آیا این مشکل دارد؟ و باید چکار کنم؟ باتشکر
هوالعلیم
انسان خوب است به آنچه خداوند امر کرده اطاعت کند ما از خیلی چیزها خوشمان می آید.