گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1681
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا موسیقی حرام است؟

سلام علیکم...بنده با توجه به حرام اعلام کردن موسیقی توسط علامه تهرانی تا حد امکان سعی در ترک آن دارم اما سؤالی است که ذهن مرا به خود مشغول داشته و آن این است که خداوند به تمام نیازهای انسان آگاهی داشته و برای هریک راهکاری ارائه داده است مثل نیاز به غذا،هوا،ازدواج و ....گاهی نیاز به شنیدن موسیقی همانند دیگر نیازها است پس چطور میشود خداوند برای این نیاز راهکاری نگذاشته باشد؟و در کل آیا موسیقی بالذات حرام است؟با تشکر
هوالعلیم
همانطور که خود شما متدکّر شده اید انسان به اموری در این دنیا نیازمند است که از آن جمله می توان به صدای خوش و دلپذیر اشاره نمود ولی الزاما این صدای دلنشین نباید موسیقی باشد بلکه استماع الحان و صدای نیکوی یک خواننده نیز می تواند همان تأثیر را داشته باشد.