گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1682
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا همه اقسام موسیقی حرام است؟

با سلام واحترام. به نظر مبارك حضرت آقا،همه نوع موسيقی حرام است؟
هو العلیم
تمام اقسام موسیقی حرام می باشد.