گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1683
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم آواز خواندن و ترجیع

سلام. آیا آوازخواندن و ترجیع صوت موسیقی و حرام است؟
هوالعلیم
خیر حرام نیست.