گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1688
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از ادکلن

با سلام. لطفا بفرمایید آیا استفاده از ادکلن های خارجی یا ایرانی جایز میباشد یا خیر؟! آیا می شود با آن نماز خواند؟
هوالعلیم
چنانچه الکل در آن از انگور باشد جائز نیست.