گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1689
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از آب شرب در کشورهای اروپایی

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
1 مسلمانان و شیعیانی که همه کار و زندگیشان در آمریکار و انگلیس و اروپا می باشد، آیا می توانند از آب شرب لوله کشی انها استفاده کنند با اینکه می دانیم متصدی آب و فاضلاب کشورهای غربی به طهارت و نجاست مانند سگ و خوک و مشروبات اهمیتی نمی دهند و احتمال تماس این موارد با آب آشامیدنی و مصرفی هست؟2 آیا رفتن به رستورانها و کافی شاپ های آنها برای نوشیدن چای و آب اشکال دارد؟
هوالعلیم
1ـ اشکالی ندارد. 2ـ ظاهرا حکم به طهارت باید نمود.