گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 169
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبيين معناي سبّ و برائت

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
سلام علیکم
امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: اگر دشمنان شما را مجبور کردند که مرا سب کنید؛ سب کنید ولی اگر از شما خواستند که از من برائت بجویید اصلا این کار را نکنید. چون من بر فطرت و توحید و اسلام زاده شده ام . تفاوت سب کردن و برائت جستن چیست ؟
هوالعلیم
سبّ به معنای دشنام دادن است ولی برائت به معنای انفکاک و دوئیّت و افتراق در مسیر است .