گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1690
تاریخ ثبت 1439/02/15
اشتباه در مصداق

با سلام من بطور اشتباهی به جای آب معدنی از مشروبی که در ظرف آبمعدنی بود خوردم؟ می شه حکمشو بفرمایید؟ خیلی ناراحتم. لطفاً راهنماییم کنید. ذره ای از هویت مایع داخل بطری خبر نداشتم به قصد آب خوردم
هوالعلیم
گناهی متوجه شما نمی باشد.