گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1694
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا سگهای پلیس نجس هستند؟

باسلام وخسته نباشید .
آیا سگ نجس است ؟كجای بدن سگ نجس است؟ سگهای پلیس حکمشان چیست؟
هوالعلیم
بلی همه نوع سگ نجس است و تمام بدن او حتّی موهای او!