گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1695
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا موی گربه پاک است؟

سلام علیکم
سؤال : آیا موی گربه پاک است؟ و اگر داخل آبغوره افتاده باشد آن آبغوره چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
پاک است و آبغوره نجس نمی شود ولی نمی توان روی لباس نمازگزار باشد.