گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1696
تاریخ ثبت 1439/02/15
جوشاندن کشمش

با سلام و احترام
اگر کشمش داخل غذایی بریزیم که با آب آن بجوشد آیا حرام است و حکم شراب پیدا می کند یااشکال ندارد ؟
هوالعلیم
خیر حرام نیست.