گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1697
تاریخ ثبت 1439/02/15
جوشاندن مشروبات الکلی

سلام
آیا درست است که اگر مشروبات جوشانده شوند تا دو سوم آب انها تبخیر گردد پاک و حلال می گردند. اگر اینطور است آیا این حکم در مورد همه مشروبات الکلی صدق می کند؟
هو العلیم
این مسئله مربوط به انگور است.