گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1701
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده کردن از عطر و ادوکلن

بسم اللَه الرحمن الرحیم .با سلام و عرض ارادت خدمت حاج آقای تهرانی.میخواستم نظر شما را در خصوص زدن عطر و ادوکلن به لباس بپرسم.آیا استعمال عطر و ادوکلن با توجه به اینکه در آن الکل وجود دارد غیر مجاز است؟همچنین استفاده از مامهای زیر بغل یا به اصطلاح دئو دورانتها چه حکمی دارد.وقتی عطر میزنیم بوی الکل آن میپرد و فقط بوی عطر باقی میماند.در این صورت استعمال ان و نماز خواندن با این لباس چه حکمی دارد؟اصلا ایا الکل خودش نجس است که که اصابت آنبه بدن یا لباس باعث ابطال نماز شود؟از طرفی اگر هم از مواد خوشبو کننده استفاده نکنیم بوی بد عرق باعث آزار خود و اطرافیان می شود. لطفا بفرمایید در این زمینه حکم بنده چیست؟ در ضمن سؤال دیگر اینکه آیا استفاده از جورابهای نازک و پارازین نماز را باطل میکند ؟ از شما نهایت تشکر را میکنم
و من اللَه توفیق
هوالعلیم
اگر الکل در این موارد در اصل مایع بوده چون انگور و غیره نجس می باشد و نماز باطل است و اگر اصالتاً مایع نبوده مانند چوب پاک است و در صورت شک حکم به طهارت است. جوراب بدن نما در حال نماز اشکال دارد.