گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1702
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم الکل موجود در لوازم بهداشتی

1 مواد آرایشی و بهداشتی که از خارج از کشور خریداری میشود،که حاوی الکل مانند الکل بنزوآت میباشد پاک است یا نجس؟
2بعضی از آدامس ها و شکلات ها که دارای یک در صد،sugar alkholمی باشد چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
1. چنانچه مشخص نباشد که الکل آن از مایعات مثل انگور میباشد، پاک است.
2. نجس است.